Wielu bardziej świadomych i zaawansowanych informatycznie użytkowników zadaje sobie pytanie, czy zrezygnować z windows-a definitywnie na rzecz linux-a, czy instalować oba systemy „obok” siebie, czy też z racji ograniczeń dostępności oprogramowania dla linux-a pozostać przy windows-ie…

Jednoznacznej odpowiedzi nie ma.

Przeanalizujmy zatem wszystkie za i przeciw.

Zacznimy od tego, że MicroSoft jest swojego rodzaju „monopolistą softowym” w zakresie OS. Z okienkowych systemów operacyjnych korzystają zarówno korporacje, większe i mniejsze firmy oraz użytkownicy prywatnych komputerów osobistych. I zasadniczo to korporacje kształtują rynek oprogramowania systemowego. Dlaczego? Skoro pracodawcy zbudowali swoją infrastrukturę w oparciu o systemy MicroSoft-u, więc pracownicy w firmie są poniekąd „skazani” na korzystanie z tych rozwiązań. Niewielkie, a wręcz żadne znaczenie, mają tu ich osobiste preferencje.

Sam osobiście korzystam zarówno z OS Windows jak i Linux.

Czas na za i przeciw…

Windows zalety

przede wszystkim „uniwersalny”
intuicyjny (powiedzmy)

Windows wady

płatny
dość wymagający sprzętowo

Linux zalety

darmowy
dowolny wybór wersji i dystrybucji
dedykowane oprogramowanie
wielonarodowa społeczność

Linux wady

wymaga pewnej wiedzy informatycznej
nie każde oprogramowanie na nim „pójdzie”

Gdybym miał wybór, a nie był skazany na „zło konieczne” (czytaj: Windows), z pewnością pozostałbym jedynie przy Linux-ie. Poniekąd jesteśmy na MicroSoft skazani, zarówno zawodowo, jak i prywatnie.

Pozostaje tylko jedno pytanie…

Kiedy społeczna świadomość informatyczna będzie na tyle zaawansowana, że zwykły użytkownik komputera poradzi sobie zarówno dobrze z Linux-em, jak obecnie radzi sobie z Windows-em…?

Dziękuję za zainteresowanie moim artykułem. Zapraszam do kontaktu.

© Jarosław Chmielewski
aktualizacja: 27.03.2022.